All systems are operational

About This Site

Ansluten Driftstatus sida.

Past Incidents

12th May 2020

Affärsverken Fiber avbrott

Fiberavbrott norr om Karlskrona Fiber avgrävd på Väg 28 mellan Rödeby och Holmsjö. Kabeln är illa skadad vilket betyder att de kommer att bli tvungna att skarva om allt. Detta betyder att hela Fur, Holmsjö och Nävragöl kommer att gå ner samt alla svartfiberkunder i området. Arbetet påbörjas klockan 15:00.

  • Problemet avhjälpt.

  • 1st May 2020

    Wexnet Netgear Routrar

    Wexnet: Förnärvarande kan det vara problem med internetaccess för kunder med Netgear routrar, wexnet jobbar på problemet men har tyvärr ingen prognos om när problemet kan va åtgärdat. Har ni problem kontakta oss på supporten.

  • Problemet avhjälpt sen kl 10.