Problem med ESX-01 6th November 2020 05:50:00


Vi har förnärvarande problem med ESX-01, samtliga maskiner på den hosten är flyttade och underhåll på maskinen sker under dagen 6/11.